Hilton Hotels Sofia
International GMs Amazing Race
Location
Sofia, Bulgaria
Participants
50
Facilitator
Catalyst Bulgaria

Client Brief

Hilton Hotels were looking for an exciting team building experience for their international team that took them around the center of Sofia, as part of the regional General Managers’ Meeting.

The Solution

Go Team was the perfect choice for Hilton Hotel’s international group of General Managers. The delegates were divided into 5 teams, and each team was provided a tablet loaded with the Go Team app. The activity was an opportunity for the teams to participate in a unique sightseeing journey around Sofia. The teams answered questions, talked to local people and made funny memorable photos. And of course, they visited cultural sites and interesting places connected to the everyday life and atmosphere of the city of Sofia. At the finale in the evening, participants shared positive observations about the city of Sofia and their experiences during the activity.

Място
София, България
Участници
50
Тиймбилдинг агенция
Каталист България

Бриф от клиента

В рамките на регионална среща на Генералните мениджъри на хотелската верига „Хилтън“, клиентът искаше да проведе тиймбилдинг за екипа си. Целта на събитието беше да е съчетание от вдъхновяващо екипно преживяване и опознаване на град София по нестандартен начин. Участниците бяха от различни страни от цял свят.

Нашето решение

Програмата „Go Team“ беше отлично решение за желанието на клиента. Участниците бяха разделени на 5 групи. Всяка група разполагаше с таблет, на който има апликацията „Go Team“ с направената специално за събитието програма. Екипите отговаряха на въпроси, разглеждаха, събираха информация от местни хора , правиха си снимки. Разбира се, разгледаха културни, исторически забележителности и интересни места от ежедневния живот на София. На финала всички споделиха позитивни и забавни впечатления от преживяното.